Druh Frakcie kameniva Cena € / tona (bez DPH) Cena € / m3 (bez DPH)
Drvené kamenivo
(makadán, biele – dolomit, šedé – melafír)
0/4 (biele) 15,00€ 25,50€
0/16 (biele) 15,00€ 25,50€
4/8 (biele) 19,00€ 30,40€
8/16 (biele) 17,00€ 27,20€
16/32 (biele) 20,00€ 32,00€
22/63 (32/63) (biele) 18,00€ 28,80€
0/2 (šedé, špárovačka) 22,00€ 37,40€
4/8 (šedé) 24,00€ 40,80€
8/11 (šedé) 32,00€ 51,20€
11/22 (šedé) 24,00€ 38,40€
16/32 (šedé) 28,00€ 44,80€
32/63 (šedé) 22,00€ 35,20€
0/32 (šedé) 17,50€ 29,80€
0/63 (šedé) 15,50€ 26,35€
Ťažené kamenivo (štrkopiesky) piesok 0/1 16,00€ 27,20€
0/4 14,00€ 23,80€
4/8 12,00€ 19,20€
8/16 13,00€ 20,80€
16/22 11,00€ 17,50€
16/63 8,00€ 12,40€
22/63 13,00€ 20,15€
63/125 20,00€ 31,00€
10/22 (triedený) 12,00€ 20,40€
0/22 (netriedený/zásypový) 7,00€ 12,60€